Novosti

Novosti

Novosti vezane uz nabavu opreme za kompletiranje proizvodne linije 03/2017

OBAVIJEST O NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), sukladno Pozivu za dostavu projektnih prijava „Kompetentnost i razvoj MSP-a“

NAZIV NABAVE:

Nabava opreme za kompletiranje proizvodne linije

Evidencijski broj nabave: Nabava 03/2017.

PODACI O NARUČITELJU:

Velinac d.o.o.
Anke Krizmanić 8, Sesvete
OIB: 63682958051

KONTAKTNI PODACI:

Krešimir Matišić

Kontakt telefon: +385 (0)1-2007-115
Adresa elektroničke pošte: kresimir.matisic@velinac.hr

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:

Predmet nabave je oprema za proizvodnju namještaja u vlastitim pogonima poduzeća.

Predmet nabave uključuje nabavu sljedeće opreme:

Grupa 1:
• Nabavu jedne (1) krivolinijske kanterice

Grupa 2:
• Nabavu jednog (1) vakumskog posluživača za velikog krojača

Grupa 3:
• Nabavku jedne (1) tiplerice

Grupa 4:
• Nabavku jednog (1) proširenja sustava otprašivanja

Opisi predmeta nabave:
Krivolinijska kanterica
poluautomatski stoj koji služi za kantiranje nepravilnih oblika, sa PLC encoderom za određivanje dužine trake na zatvorenim oblicima sa visokom definicijom lasera, bez potrebe ručnog mjerenja dužine artikala + sve dodatne funkcionalnosti za obradu velikih, težih i malih artikala
Vakumski posluživač za veliki krojač
vakumski transporter nosivosti do 200 kg, za prijenos i manipulaciju pločastog materijala – podizanje, zakretanje, prijenos, te jednostavno pozicioniranje na krojač.

Tiplerica
stroj za brzo umetanje moždanika sa automatskim doziranjem ljepila u za to pripremljene rupe na artiklima.
Proširenje sustava otprašivanja
rekonstrukcija te proširenje postojeće linije sustava za otprašivanje sa novom vanjskom filterskom jedinicom, a sve zbog potrebe uključivanja u proizvodni sustav novih strojeva u Velinac d.o.o.
Predmet nabave podijeljen je u četiri grupe:

Grupa 1:
• Nabavu jedne (1) krivolinijske kanterice

Grupa 2:
• Nabavu jednog (1) vakumskog posluživača za velikog krojača

Grupa 3:
• Nabavku jedne (1) tiplerice

Grupa 4:
• Nabavku jednog (1) proširenja sustava otprašivanja

Potencijalni ponuditelj ima pravo poslati ponudu za jednu, dvije, više ili sve grupe predmeta nabave.
Ponuditelji mogu dostaviti ponudu samo za jednu grupu, za više grupa ili za sve grupe predmeta nabave.

Ponuditelj je obvezan ponuditi sve stavke Troškovnika za grupu za koju podnosi ponudu. U suprotnom ponuda Ponuditelja za tu grupu će se ocijeniti neprihvatljivom.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:

Postupak nadmetanja s objavom Obavijesti o nabavi

DATUM OBJAVE OSNOVNE OoN i dokumentacije za nadmetanje: 10. ožujka 2017.

MJESTO OBJAVE OSNOVNE OoN i dokumentacije za nadmetanje: www.velinac.hr

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 30.ožujka 2017. godine u 15,00 sati.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: Velinac d.o.o., Anke Krizmanića 8, Sesvete

Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje (u skladu s točkom 1.2 dokumentacije za nadmetanje) isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: kresimir.matisic@velinac.hr

Dokumentaciju za nadmetanje preuzmite ovdje.

***

Odluka o poništenju JN 03/17 za grupe 1 i 2 – link

Odluka o odabiru JN 03/17 za grupu 3 – link

Odluka o odabiru JN 03/17 za grupu 4 – link

Temeljem odluke o poništenju JN 03/17 za grupe 1 i 2 pokrećemo ponovljenu nabavu za navedene grupe. Dokumentacija preuzmite ovdje.

Odluka o odabiru JN 03/17 za grupe 1 i 2 – link

Pronađite nas

VELEPRODAJA I IZLOŽBENI PROSTOR

Ljudevita Posavskog 29
10 360 Sesvete
Veleprodaja:
+385 1 2005 605
prodaja@velinac.hr
Izložbeni prostor:
+385 1 5532 600
salon@velinac.hr

NABAVA

VELINAC d.o.o.
Anke Krizmanić 8
10 360 Sesvete
+385 1 2007 115

Budite u kontaktu